Stavebný denník

Stavebný denník – ako viesť stavebný denník

Stavebný denník podľa § 46d zákona 50/1976 Zb. V platnom znení Čo je stavebný denník Stavebný denník je dokument, ktorý je podľa zákona stavebník povinný viesť odo dňa začatia stavebných prác na stavenisku, a to na dennej báze. Pri menších stavbách, ktoré sú budované na základe ohlásenia drobnej stavby, je možné viesť stavebný denník na týždennej báze. Vždy však záleží od miestneho …

Continue Reading