Máte už víziu a chcete zrealizovať Investičný zámer? Preklopíme Vašu víziu do praxe.

Pozemky a projekty

Máte už víziu a chcete zrealizovať Investičný zámer? Preklopíme Vašu víziu do praxe.

Pozemky a projekty

Ak ste kúpili pozemok a rozmýšľate nad druhom a rozmerom domu radi si s vami sadneme vypočujeme si vaše požiadavky a vypracujeme pre vás možné varianty riešenia pre váš budúci domov. Pri tvorbe projektovej dokumentácie vždy dbáme na spokojnosť klienta a snažíme sa vyhovieť vašej predstave a samozrejme rozpočtu. Ak ste sa rozhodli ísť do stavby domu svojpomocne pomôžeme vám s celkovým manažmentom stavby a stavebnými papierovačkami.

Vypracujeme: 

Developerské projekty – Investičný zámer

Vypracovanie: do 4 týždňov (v závislosti od druhu a veľkosti stavby)

Základným záväzným dokumentom, ktorý udáva možné využitie pozemkov, mapuje dostupnosť inžinierskych sietí a kvalitu bonity pôdy je územný plán obce alebo mesta. Spolupracujeme so samosprávami a odbornými inštitúciami a radi pre Vás vypracujeme investičný posudok. Investičný posudok predstavuje dokument, ktorý obsahuje záväzné stanoviská od dotknutých orgánov a inštitúcií a určuje možný potenciál pre budúcu výstavbu v danom území. Pripravenú dokumentáciu predložíme na schválenie dotknutým orgánom a zastúpime vás v celom procese schvaľovania.

Architektonická štúdia pre rodinné domy, bytové domy, administratívne a priemyselné objekty (3D vizualizácie) – od 4€ za m2

Vypracovanie: do 4 týždňov (v závislosti od druhu a veľkosti stavby)

Načo je potrebná architektonická štúdia?

Architektonická štúdia premietne predstavu do 3D priestoru. Pracujeme vždy na základe požiadaviek klienta a pristupujeme k viacerými možnými alternatívami návrhu či už vnútornej dispozície objektu alebo exteriéru.  Je to ranná fáza projektu, kde si môžete vybrať druhy a štruktúry použitých materiálov a ich farbu a spoločne nájdeme finálnu podobu budúceho rodinného domu.

Architektonická štúdia obsahuje výkres situácie RD, pôdorysy všetkých podlaží s legendou miestností, schematický rez, 3D pohľady na objekt z exteriéru, video a stručnú sprievodnú správu. Výsledkom je elaborát, z ktorého sa následne vypracuje projekt pre stavebné povolenie.

Projekt pre stavebné povolenie – od 20€ za m2

Vypracovanie: do 8 týždňov (v závislosti od druhu a veľkosti stavby)

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje architektonické riešenie stavby, technickú a sprievodnú správu, osadenie objektu na pozemok, projekt statiky, elektroinštaláciu, vzduchotechniku a zdravotechniku, požiarnu ochranu a výpočet energetickej hospodárnosti budovy. Projekt vychádza z architektonickej štúdie stavby.

Ponúkame kompletný balík služieb od architektonickej štúdie, projektu pre stavebné povolenie, zastupovanie v stavebnom a územnom konaní, stavebný dozor, poradenstvo pri výbere materiálov, až po samotnú kolaudáciu stavby.

Projekt pre ohlásenie drobnej stavby (stavby do 25 m2) – od 200€

Vypracovanie: do 3 dní

Projekt na ohlášku zahŕňa situačný nákres, technický popis stavby, všetky úkony spojené so súhlasným vyjadrením príslušného úradu (komunikácia s úradmi), stavebný dozor.

Osadenie domu na pozemok a pripojenie na inžinierske siete (situácia) – od 150€ 

Vypracovanie: do 3 dní

Pri kompletnom balíku projekt na kľúč, ktorý zahŕňa architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, inžiniering a stavebný dozor sa určuje cena individuálne.

Neváhajte nás kontaktovať

ibv1 Strana 1 1

Zaujala Vás niektorá z našich služieb? Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme.

Zavolajte nám

+421 905 393 988

naša adresa

Veterná 6491/14
917 01, Trnava

Napíšte nám e-mail

info@stavebnepapierovacky.sk    FAKTURAČNÉ ÚDAJE