Pozemky intravilán/extravilán a poplatky

Pozemok

Čo je pozemok? Pozemok je plocha zeme vymedzená hranicami. V dnešnej dobe vznikajú nové rozvojové lokality, ktoré sú v extraviláne obce, prípadne sú v intraviláne, avšak v katastri nehnuteľností, definované ako poľnohospodárska pôda či záhrada.

Čo je intravilán

Intravilán môžeme definovať ako zastavanú časť katastrálneho územia obce/mesta, ktorá pozostáva z funkčných plôch pre bývanie v rodinných a bytových domoch, občianskej vybavenosti, miestnej dopravnej a technickej infraštruktúry, plochy zelene a športovísk. Hranica územia intravilánu obce je ohraničená.

Extravilán

Extravilán je nezastavaná časť katastrálneho územia obce, ktorá je na Slovensku využívaná prevažne na poľnohospodárske účely. Extravilán tvoria prevažne polia, lúky, pasienky, lesy a vodné plochy a toky. Môžu sa v nej nachádzať aj hospodárske a technické stavby.

Ako je možné, že niekto býva v extraviláne?

Každá obec má určitý plán, ktorý určuje smer rozvoj územia. Z tohto dôvodu sa môžeme stretnúť so situáciou, kde vidíme, že nové lokality na bývanie vznikajú na severnej časti obce, pričom my máme pozemok na južnej, kde nám však výstavba nie je umožnená. Z toho vyplýva, že výstavba v extraviláne územia je možná len tam, kde je vopred schválená. Sú určité možnosti a spôsoby akými je možné postaviť dom aj v území nie na to určenom, no je potrebné sa pripraviť na dlhý proces.

Extravilán a poplatky

Veľkým lákadlom sú pozemky v extraviláne za už podozrivo výhodné ceny. Prečo myslíte, že to tak je? Vždy odporúčame naším klientom, si pred kúpou, pozemok preveriť. Preverením pozemku pred jeho kúpou ušetríte množstvo peňazí, v prepočte by ste za to mohli postaviť základy domu. Hovoríme o poplatkoch za vyňatie poľnohospodárskej pôdy. Ceny sa určujú v závislosti od druhu úrodnosti pôdy.  Čím kvalitnejšia pôda je, tým logicky je aj vyšší poplatok. Najvyššie poplatky sa platia za vyňatie plôch pre vinice v Trnavskom a Nitrianskom kraji je to v niektorých prípadoch až 100€ za m2.

Podľa Vyhlášky č. 461/2009 Z. z. (v znení č. 74/2011 Z. z.87/2013 Z. z.263/2018 Z. z.) rozdeľujeme pozemky podľa nasledujúcich druhov.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.

Farebne zvýraznené druhy pozemkov, označujú pozemky, s ktorými sa najčastejšie stretávame.

KOD DRUHU POZEMKU

V závere je potrebné podotknúť, že preverenie pozemku, pred jeho kúpou je v súčasnosti nutnosťou. Preto vám odporúčame šetriť peniaze na správnom mieste a podložiť si kúpu pozemku prieskumom, čo vám v konečnom dôsledku ušetrí nie len peniaze, ale aj čas, energiu a prinesie vám to istotu do vašej investície. Uvedomte si, že pozemok a stavba domu nie je niekoľko eurová záležitosť. Ak zvažujete kúpu alebo už hľadáte vhodný pozemok pre stavbu vášho domu, odporúčame vám prečítať si náš článok – 8 tipov ako nájsť správny pozemok.

Leave A Comment