Máte už víziu a chcete zrealizovať Investičný zámer? Preklopíme Vašu víziu do praxe.

Pre firmy

Overenie pozemku

Kúpa pozemku je vstupnou investíciou v developmente, preto je mimoriadne dôležité, aby ste poznali všetky obmedzenia a pravidlá, ktoré vychádzajú z legislatívy, zákonov a nariadení. Uvedomenie si týchto faktorov, pred kúpou, Vám ušetrí peniaze a umožní prispôsobiť svoje plány a rozpočet.

Investičný posudok

Základným záväzným dokumentom, ktorý udáva možné využitie pozemkov, mapuje dostupnosť inžinierskych sietí a kvalitu bonity pôdy je územný plán obce alebo mesta. Spolupracujeme so samosprávami a odbornými inštitúciami a radi pre Vás vypracujeme investičný posudok. Investičný posudok predstavuje dokument, ktorý obsahuje záväzné stanoviská od dotknutých orgánov a inštitúcií a určuje možný potenciál pre budúcu výstavbu v danom území.

Poradenstvo vo verejnom obstarávaní a cenové ponuky – stavebné práce

Na základe výzvy na predkladanie ponúk do verejného obstarávania pre Vás vypracujeme kompletnú cenovú ponuku k predmetu zákazky v oblasti stavebných prác. Cenové ponuky pre Vás spracujeme kompletne vrátane všetkých požadovaných príloh (harmonogram, finančný plán, vecný a časový plán, zoznam použitých materiálov, stroje a náradie…) a jedinou Vašou prácou bude predložiť cenovú ponuku osobne alebo cez požadovaný systém. Ak neviete, ako nato využite naše poradenské služby.
stavebné povolenia

Neváhajte nás kontaktovať

Zaujala Vás niektorá z našich služieb? Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme.

Zavolajte nám

+421 905 393 988

naša adresa

Veterná 6491/14
917 01, Trnava

Napíšte nám e-mail

info@stavebnepapierovacky.sk    FAKTURAČNÉ ÚDAJE