99f930f4 7cb4 41e3 ab09 94684c3d7b05

Stavba domu a výber dodávateľov

Odporúčame, dbať pri výbere seriózneho realizátora stavby. Nikdy nedávajte finančnú zálohu majstrom alebo firmám, bez akéhokoľvek dokladu a zmluvy. Ľahko sa môže stať, že po obdržaní peňazí, sa majster vytratí a vy prídete o veľké množstvo peňazí, času a energie pri riešení takýchto situácií.  

Continue Reading
Stavebný denník

Stavebný denník – ako viesť stavebný denník

Stavebný denník podľa § 46d zákona 50/1976 Zb. V platnom znení Čo je stavebný denník Stavebný denník je dokument, ktorý je podľa zákona stavebník povinný viesť odo dňa začatia stavebných prác na stavenisku, a to na dennej báze. Pri menších stavbách, ktoré sú budované na základe ohlásenia drobnej stavby, je možné viesť stavebný denník na týždennej báze. Vždy však záleží od miestneho …

Continue Reading