Stavebné povolenie a územné rozhodnutie
Stavebné povolenie je posledný krok, ktorý Vás delí od realizácie Vášho sna. Ak má Vaša stavba zastavanú plochu do 300m2 podáva sa žiadosť o zlúčené stavebné a územné konanie. Aby sme mohli podať žiadosť budeme od Vás potrebovať projektovú dokumentáciu stavby, ktorú si môžete zabezpečiť samy alebo Vám s tým radi pomôžeme. Projektovú dokumentáciu si dôkladne naštudujeme a skontrolujeme a následne začneme pracovať na získaní súhlasných stanovísk od dotknutých inštitúcií až prejdeme k podaniu stavebného povolenia. Všetky inštitúciu navštevujeme osobne a počas celého procesu Vás priebežne informujeme o stave vybavenia Vášho povolenia.

Územné rozhodnutie
Pre rodinné domy do 300 m2 sa podáva žiadosť o zlúčené územné a stavebné konanie. Ak je Vaša stavba väčšia ako 300m2 a má 2 a viac nadzemných podlaží je potrebné podať žiadosť o územné rozhodnutie a následne žiadosť o stavebné povolenie. Samozrejme nemusíte strácať čas študovaním stavebného zákona, legislatívy a všetkých činností, ktoré je potrebné vykovať, aby ste mohli začať so stavbou Vášho domu. Zverte dôveru do našich rúk a my sa o všetko postaráme.

Povolenie vjazdu na pozemok
Žiadosť o povolenie vjazdu na pozemok je potrebné podať vtedy, ak idete stavať v už zastavanej časti územia, v ktorom sa nachádzajú miestne komunikácie. Ide o projektovú dokumentáciu vykresľujúcu a popisujúcu napojenie Vášho pozemku na cestu – miestnu komunikáciu tzv. Vjazd na pozemok. Táto žiadosť sa podáva súčasne so žiadosťou o stavebné povolenie.

Ohlásenie drobnej stavby
Za drobné stavby sa považujú jednopodlažné stavby s výškou do 5m a zastavanou plochou max 25m2. Ide prevažne o stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu, ako je záhradný domček, letná kuchyňa, garáž, prístrešky, oplotenie pozemku a pod. Do drobných stavieb patria aj stavby pod terénom tzv. podzemné stavby, ktoré sú v hĺbke max 3 meste a nepresahujú zastavanú plochu 25m2. S ohláškou drobnej stavby Vám radi pomôžeme.

Kolaudácia stavby
O kolaudáciu stavby môžete požiadať vtedy, ak je Vaša stavba pripravená na bývanie.

Búracie povolenie
Kúpili ste pozemok so starým domom, ktorý potrebujete zbúrať? Nezabudnite na búracie povolenie. Žiadosť o búracie povolenie musíte podať pred začatím búracích prác. Musíte si ujasniť či budete objekt búrať svojpomocne alebo využijete služby firmy. Ak sa rozhodnete stavbu zbúrať svojpomocne budete potrebovať oprávnenú osobu, ktorá dohliadne na priebeh búrania – stavebný dozor a následne musíte vydokladovať spôsob likvidácie stavebného odpadu. Dokladom pre likvidáciu odpadu je vážny lístok od spoločnosti, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu alebo priľahlej skládky odpadu. Pripravíme za Vás všetky potrebné podklady k búraciemu povoleniu. Ak sa rozhodnete objekt zbúrať svojpomocne zabezpečíme Vám stavebný dozor a po zbúraní zabezpečíme odvoz a likvidáciu odpadu ako aj všetky potrebné doklady.

Ohlásenie búracích prác
Nie vždy je potrebné požiadať o búracie povolenie. Drobné stavby, ktoré boli postavené na ohlášku sa taktiež na ohlášku môžu zbúrať. Za drobné stavby sa považujú jednopodlažné stavby s výškou do 5m a zastavanou plochou max 25m2. Ide prevažne o stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu ako je záhradný domček, letná kuchyňa, garáž, prístrešky, oplotenie pozemku a pod. Do drobných stavieb patria aj stavby pod terénom tzv. podzemné stavby, ktoré sú v hĺbke max 3 meste a nepresahujú zastavanú plochu 25m2. S ohláškou búracích prác drobnej stavby Vám radi pomôžeme.