Overenie pozemku
Kúpa pozemku je prvým krokom k bývaniu, preto je mimoriadne dôležité, aby ste poznali všetky obmedzenia a pravidlá, ktoré vychádzajú z legislatívy, zákonov a nariadení. Uvedomenie si týchto faktorov pred kúpou Vám ušetrí peniaze a umožní prispôsobiť svoje plány a rozpočet. Preveríme Váš pozemok a poradíme Vám na čo si dať pozor pri jeho kúpe, čo si všímať a na čom trvať pri podpise kúpnej zmluvy.

Máte už víziu a chcete zrealizovať Investičný zámer? Preklopíme Vašu víziu do praxe.
Ak naopak vlastníte pozemok – záhradu, lúku alebo poľnohospodársku pôdu a chcete zistiť čo by bolo možné na nej postaviť vypracujeme pre Vás investičný posudok.

Základným záväzným dokumentom, ktorý udáva možné využitie pozemkov, mapuje dostupnosť inžinierskych sietí a kvalitu bonity pôdy je územný plán obce alebo mesta. Spolupracujeme so samosprávami a odbornými inštitúciami a radi pre Vás vypracujeme investičný posudok. Investičný posudok predstavuje dokument, ktorý obsahuje záväzné stanoviská od dotknutých orgánov a inštitúcií a určuje možný potenciál pre budúcu výstavbu v danom území.

Vyňatie pozemku
Kedy je potrebné vyňať pozemok? Ak máte pozemok, ktorý nie je definovaný na katastri nehnuteľností, ako stavebný pozemok, je potrebné ho prekvalifikovať, a teda vyňať z lesného a pozemkového fondu. Či už ste sa rozhodli postaviť drobnú stavbu s doplnkovou funkciou (záhradný dom, garáž, prístrešok...) na ohlášku alebo stavbu na bývanie, je potrebné zistiť, či je to na danom pozemku možné. Kúpili ste pozemok a je evidovaný na liste vlastníctva, ako orná pôda alebo záhrada? Prípadne chcete postaviť dom na záhrade? Kontaktujte nás a pozrieme sa na možnosti výstavby domu na Vašom pozemku. Pripravíme všetky potrebné podklady na jeho vyňatie a poradíme aj so samotnou realizáciou.

Koncepcia stavby na pozemku